tisdag 3 juni 2014

En alltigenom ordförklarande språkpolisiär insats...

Språkpolisen här.

Har sett det några gånger, nu senast i en musikvideo på youtube där någon transkriberat texten till sången och lagt med. Det jag syftar på är att alltigenom skrivs "alltid genom". Eller, kanske troligare, att den som skriver inte känner till ordet alltigenom, och därför inte kan skapa mening i det sagda – eller sjungna – på annat sätt än genom att uppfatta det som alltid + genom.

Helt fel är det ju inte.

Eller. Jo. Det är det.

Men vad jag menar är att betydelsen av alltigenom inte är jättelångt ifrån alltid + betydelsen av genom (vilket dock INTE betyder att det är synonymer – NOTA BENE).

Betydelsen av alltigenom (som faktiskt också kan skrivas isär "allt igenom") är enligt Bonniers svenska ordbok fullständigt eller helt och hållet. 

Kan, min vana trogen, också peka på att betydelsen ligger gömd i ordet som sådant, om man tittar ordentligt. Alltigenom, eller allt igenom, alltså "rakt igenom", "igenom allt".

Eller, som man så vill, fullständigt, helt och hållet.