kultur i bloggen

WORK IN PROGRESS!! Se mer här


Eftersom jag tänkt att filmer, böcker, musik etc ska vara ett huvudfokus här i bloggen sammanställer jag för enkelhets och överskådlighets skull här länkar till listor med alla böcker, filmer och annat kulturrelaterat som omnämns. I takt med att listan växer kommer också indelningen bli mer detaljerad, och rubrikerna alltså fler. 


Artister (även annat än musik), band, kompositörer etc
[kommer snart]


Boktitlar
[kommer snart]

Dikter


Fiktiva karaktärer, litterära, filmiska och andra.
[kommer snart]


Filmtitlar & TV-program
[kommer snart]


Låtar, kompositioner etc.
[kommer snart]

Skådespelare, regissörer etc
[kommer snart]


Övrigt kulturrelaterat
[kommer snart]