lördag 1 september 2012

Språkpolisens öde: Att förklara destination

Hörde nyligen någon prata om att han ville köpa biljett "från en destination till en annan", och insåg förstås genast att en språkpolisiär insats här på bloggen var av nöden, för att förhindra förvirringen att sprida sig.

Kortfattat uttryckt: Du kan aldrig vara på väg från en destination, du är alltid och enbart på väg till en destination.

Och varför det nu då? Jo, helt enkelt för att destination betyder slutmål, eller på äldre svenska "bestämmelse" (jmf. bestämmelseort). Det kommer av latinets destinatio med just precis den betydelsen. Är, kan man säga, bara helt enkelt en försvenskning av stavning och uttal av latinets destinatio.

Svårare än så är det alltså inte.

Men, för den som inte vill tänka på latin för att förstå betydelsen av detta ord erbjuder jag ett alternativ: Tänk "destiny" (engelska för öde). Vad destiny är vet de flesta, likaså att det är något man rör sig i riktning mot, och kanske når fram till, men aldrig rör sig från (ty OM du rör dig bort från det som tidigare var ditt "destiny", eller öde, innebär det bara att det inte längre är ditt öde, eller "destiny"). Och engelskans destiny har alltså samma latinska rot som svenskans destination.

Och därmed har jag nått fram till det som var språkpolisens öde, eller destination, för dagen: Att förklara destination.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar