måndag 2 december 2013

Dagens språkpolisiära insats: "Den innehåller också järva scener"...

... Med den upplysningen ville någon annonsmakare få språkpolisen att köpa filmen The Wolverine. Men resultatet blev istället en språkpolisiär insats. Vi gör en enkel uppställning för att demonstrera problemet.

järv: 
järv

foto: marcusroosJärva: Kan vara antingen en stadsdel i Solna kommun, gränsande till Sundbyberg, eller ett län i Estland (men vänligen notera den stora begynnelsebokstaven, eftersom detta, i båda fallen, är ett namn).

djärv: modig, dristig, vågad (finns även i verbform, djärvas, i betydelsen våga, tillåta sig eller ta sig friheten att)

Skillnaden är tämligen tydlig, menar språkpolisen.

Om språkpolisen är på välvilligt humör kan detta rubriceras som "försök till ordlek" snarare än "fullbordat språkbrott", eftersom "järv" på engelska heter wolverine. Dock, ordlekar bör tydligt markeras som sådana, här förslagsvis: "innehåller också (d)järva scener"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar