måndag 27 maj 2013

Hur stavas...Om att googla stavning

Det gläder mig att se att "Hur stavas" är med på tio-i-topp-listan över googlingar med fraser som börjar med "Hur". Det visar ju att människor faktiskt försöker ta reda på hur ord stavas, att de reflekterar över och förhåller sig till sitt språkbruk. Vilket är precis vad jag önskar, och vad jag försöker hjälpa till med i mina språkpolisiära insatser här på bloggen.

Som en liten hjälp kan jag bidra med ett tips på hur man också kan söka när man undrar över språk och stavning. Och hur man tolkar sökresultaten. Om man har flera olika sätt att skriva en och samma sak, antingen olika stavning av ett ord eller olika sätt att sätta ihop ord med varandra (det senare kan man kanske särskilt bli osäker på när det handlar om andra språk än det egna modersmålet), så kan man helt enkelt söka på de olika varianterna och sedan:

A) Notera vilken variant som får flest träffar (Alla sätt att stava ett ord kommer att få träffar, det betyder inte att alla sätt är rätt, bara att alla sätt förekommer... Men, faktiskt, den rätta stavningen tenderar att användas oftare än någon av varianterna).

och

B) Notera i vilka sammanhang ordvarianterna (eller frasvarianterna) används. Det ger en fingervisning om både stavning och betydelse. Ta exempelvis "nåt" och "nått" (som har sin egen språkpolisiära insats här på bloggen), eftersom båda delarna är korrekta ord (men med olika betydelser) så kommer troligen inte antalet träffar skilja så mycket. Däremot kommer det, för den som tittar närmare på sammanhang, framgå att "nått" oftast används som en form av verbet "att nå", medan "nåt" oftast används som en kortform av "något".PS. Jo, jag vet att det är ett tag sen dessa söktrender noterades och publicerades. Men det gör inte tipsen om stavning och googling mindre relevanta. De är alltid aktuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar