måndag 4 mars 2013

Att utelämna ett e

Man ser ofta sammanblandningar av orden utlämna och utelämna, gör därför en språkpolisiär insats här.
En titt i ordboken (närmare bestämt Bonniers svenska ordbok) ger oss följande:

utlämna: överlämna, förråda, blotta

utelämna: inte ta med, hoppa över, förbigå

Svårare än så är det inte.

Kortfattat är det alltså så att om du utelämnar ett e i utelämna så blir ordet utlämnat, förrått åt och blottat för, en grav betydelseförskjutning. För att inte säga total betydelseförändring...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar