torsdag 17 september 2015

Språkpolisiär insats: Dött lopp eller dödfött?

... Såg någon använda uttrycket "dött lopp" i ett sammanhang där det som åsyftades uppenbart var att det var meningslöst att försöka. Förlorat på förhand, så att säga.

Med andra ord menade vederbörande inte att det var ett dött lopp, men att strävan var dödfödd. Vad är skillnaden?, tänker ni. Dött som dött, liksom.

Men hela den ganska avgörande betydelseskillnaden finns faktiskt i uttrycken som sådana, om vi bara borrar oss ner i dem ordentligt.

För det första, när dog det? Var det dött redan på förhand, alltså meningslöst att öht ödsla energi på, alltså dödfött?

För det andra, vad är dött? Är det det man ville uppnå, eller är det själva loppet som är dött, dött lopp?

Det senare är fallet när två alternativ, två tävlande, två löpare om vi ska hålla oss till den bokstavliga sidan av det bildliga uttrycket, är så exakt jämnstarka, eller jämnsnabba, att det mellan dem inte blir någon tävlan, något lopp. Deras resultat är exakt samma. Loppet är dött. Åtminstone det mellan dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar