lördag 4 juli 2015

Från Instagram: Kunde vara solnedgång men....

... är faktiskt något annat. Gissningar någon?
(Om du gissade gatlykta i dimma sedd genom trädgrenar så gissade du rätt)

foto: Reb Dutius. Beskrivning se text nedanför bild.
Oreangeröd bild med gult lysande klot bakom mörka, kala, trädgrenar. 
Är gatlykta i dimma sedd genom trädgrenar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar