torsdag 5 december 2013

Dagens språkpolisiära insats: att/och...

...Detta språkbrott har språkpolisen dessvärre haft anledning att ingripa mot tidigare. Tråkigt nog behöver det göras igen.

Såg den helt obegripliga formuleringen "detta är och ha det bra". Tyvärr inte alls unik. Det handlar om förväxlingen mellan infinitivmärket (ord som markerar att det efterföljande verbet står i infinitivform) "att" och konjunktionen (det sammanbindande ordet) "och".

Orsaken är att dessa båda småord i talspråk ofta uttalas likadant. Men, kära vänner, uttal och stavning är INTE samma sak. Ej heller uttal och betydelse. Det finns ord som uttalas likadant (kallas med ett finare ord: homofoner), men dessa är inte med nödvändighet ord som skrivs likadant (med ett finare ord: homografer), och de är sannerligen inte därmed ord med samma betydelse (synonymer).

Snabbknep: Är ordet som kommer efter ett verb eller ett substantiv? Om substantiv, så skriv "och" (särskilt om även ordet före är ett substantiv). Om verb, så tänk över vilken verbform. Om det är infinitiv*, skriv "att".

Läs mer om homofoner, homografer och homonymer hos Fröken Krass på VK-bloggen.

-----

* Svårt att komma ihåg hur man känner igen infinitiv? Sätt in verbet i meningen: "Jag gillar att [ ]". Passar det där utan att du behöver böja om det så är det sannolikt infinitivform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar