tisdag 15 oktober 2013

Kortblogg: Skuld, skam och bristen därpå

#frikyrka #fundamentalism @Jonas_Gardell #ochsånt

Det talas ju ofta om fundamentalismens benägenhet att skuld- och skambelägga sina anhängare (och om hur dessa sedan gör sitt bästa för att vidarebefordra skulden och skammen till omkringstående). Men så får jag syn på ett gammalt urklipp med ett citat av Jonas Gardell...


text: "Dessa människor uttalar sig med säkerhet om Gud och säger sig representera Gud på jorden, men det är ju lögn. De står där i sitt eget privata hat och sin egen eländiga oförmåga till kärlek - och har mage att skylla på Gud."

.... och då tänker jag att motsatsen är precis lika sann. Den fundamentalistiska tron innebär visserligen att släpa runt på ett skuldberg, för allt som man faktiskt inte kan rå för eller påverka, men den innebär lika mycket en total vägran att ta på sig något som helst ansvar för det som man de facto är helt och hållet ansvarig för: Sin egen tolkning, av sin egen tro, och konsekvenserna därav. Sina egna handlingar, och dess konsekvenser.

---
* Om rubriken "Kortblogg". Jag har en tendens att formulera mig väldigt utförligt. Och i regel VILL jag göra det också. Vill nyansera och specificera så långt möjligt är. Men ibland händer det också att bloggposter förblir oskrivna på grund av att tiden till nyansering och utläggning inte finns. Och somliga av de gångerna hade en kortare post faktiskt varit lika viktig. Inleder härmed bloggserien "Kortblogg" för just de tillfällena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar