måndag 28 oktober 2013

En kort och koncis språkpolisiär insats...

...baserad på gjorda erfarenheter och dragna slutsatser.

För så är det alltså, man gör erfarenheter, vilket får till följd att man har erfarenhet av en massa saker, och av dessa erfarenheter, eller denna erfarenhet, kan man sedan dra slutsatser.


[Denna kortinsats utlöstes av att jag råkade se någon påstå att vidtagna åtgärder berodde på tidigare dragna erfarenheter]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar