onsdag 18 september 2013

-samt


-sam(t). Denna ändelse är lite speciell, såtillvida att den kan fogas till såväl verb och adjektiv som substantiv. Exempel på det förstnämnda är kostsam (av kosta+sam) och gynnsam (av gynna+sam). Adjektivet blyg kan få samma ändelse och bli till blygsam. Substantiven, för de kan alltså också förses med ett-sam ibland, är exempelvis möda (blir mödosam) och frid (blir fridsam).

Oavsett vilken ordklass grundordet var blir det alltså även här ett ord som beskriver antingen någon/något (alltså ett adjektiv), eller något som beskriver hur något görs (det vill säga ett adverb).

Plågsamt rörigt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar