måndag 16 juli 2012

Språkpolisen spelar spel...

....på engelska dessutom. Here goes...


Ser ni problemet här? Det är en mycket vanlig felskrivning på engelska, även bland de som har engelska som modersmål. Och tydligen även bland de som har betalt för att uttrycka sig på engelska. Jag ser det hela tiden. Det handlar om sammanblandning av "then" och "than".

Precis som med så gott som alla språkfel på så gott som alla språk är det något man kan undvika genom att hålla koll på en enda sak: betydelsen.

than: används för att markera det andra av två saker som jämförs (t.ex. "A is longer than B"), används även för att markera skillnad i en mening som inte så direkt jämför A och B (t.ex. "I would rather be anywhere than here"). På svenska motsvaras det av "än"

then: Handlar om tid, om uppräkning eller om tillägg. Ex. "then he said" (då sa han), "at first it was sunny, then came the rain" (först var det soligt, sen kom regnet), eller "then there is the postage fee to be paid" (sen tillkommer även porto). Alltså, lite förenklat, kan man säga att det motsvarar de svenska orden "då" och "sen".

Kort och gott: "If you upgraded your flash player and still see this message than javascript must be enabled" blir alltså en ren nonsensmening (om än underhållande som en sådan), bara på grund av det lilla "than". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar