onsdag 13 juni 2012

Språkpolisiär insats: med avstamp i Sveriges Radio

Det fanns en tid då radiojournalisterna på den svenskspråkiga delen av Sveriges Radio behärskade svenska. Den tiden är förbi. Dagens språkpolisiära insats tar avstamp i en artikel på Sveriges Radio (och orsaken till att jag väljer ordet avstamp kommer att framgå...).

I artikeln från 2004, som handlar om ökningen av andelen borgerliga vigslar, så skriver journalisten om vad prästen Lars Jonsson sagt/säger om att en minskning (eller radering) av det religiösa inslaget i kyrkliga vigslar knappast skulle locka fler att välja kyrklig vigsel:

"Han tror inte att några avstamp från det religiösa under vigselceremonin skulle locka fler till kyrklig vigsel"

I den meningen är det troligast att det är ordet avsteg han söker, i en annan formulering av samma sak hade man kunnat använda ordet avstånd. Det man INTE kan använda i den betydelse som avses är just ordet avstamp.

Bonniers svenska ordbok definierar avstamp så här: "stampning som inleder ett hopp; (bildl.) början, start"

Visst skulle man kunna tänka sig en utformning av en ny kyrklig ceremoni, som tar avstamp i den nuvarande, eller i "det religiösa" (vad nu det är i en kyrklig vigsel, den består ju så att säga av religiös symbolik, så att skilja ut någon del av den som "det religiösa" blir egentligen lite vanskligt). Det är inte vad som avses här, eftersom man inte kan ta avstamp i något utan att det finns med. Avstampet är en del av hoppet, i den bokstavliga betydelsen, och är också en del av det totala slutresultatet (vare sig det är en resa, en text, en predikan, en ceremoni etc) i den bildliga betydelsen.

Det som prästen talar om är att ta avstånd ifrån det religiösa i ceremonin, eller att göra avsteg ifrån detsamma, i vilket fall som helst att avlägsna sig ifrån. Avstamp är helt enkelt fel ord här. Det har inte den avsedda betydelsen. Alls.

Visst kan man säga att det ju är ett referat av vad en annan person sagt, och att ordvalet kanske inte är journalistens. Det försvaret hjälper dock föga, för skillnaden mellan ett referat och ett citat är att man i det förstnämnda INTE är bunden av de ord som den man refererar använt, utan ska återge innehållet (det som avses, inte ordagrant det som sägs) så korrekt som möjligt.

I själva radioinslaget pratar journalisten sedan om att "utföra" en vigsel. Men att man hugger till med fel ord i talspråk är ursäktligt, så det felvalet av ord gör jag ingen stor språkpolisiär sak av här. Kan ändå, för min folkbildande missions skull, passa på att berätta att man inte utför en vigsel, utan förrättar den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar