onsdag 23 maj 2012

Språkpolisiär insats: att föredra

Recept med textrutan: "Om du hellre föredrar kaffe, fyll termosen [...]" foto: Reb Dutius


Dagens språkpolisiära insats är föranledd av ovanstående bildtext (källa av utredningstekniska skäl dold...), och det rör sig alltså om orden hellre och föredra. Och kanske alldeles särskilt om ordet föredra. 

För den som tycker det är svårt att läsa på fotot ovan följer texten här: "Om du hellre föredrar kaffe, fyll termosen med iskallt kaffe."

Saken är alltså den att man kan antingen föredra en viss dryck (framför en annan, underförstått), eller hellre dricka en annan dryck (återigen finns ett underförstått alternativ som man jämför med). Men man kan alltså inte "hellre föredra". 

Eller, det vill säga, det kan man kanske, men då är det inte längre dryckerna man talar om, utan sin faktiska och föredragna preferens (uttytt: om man "hellre föredrar" något, exempelvis kaffe framför te, så betyder det att man i verkligheten faktiskt föredrar te (faktisk preferens) men att man skulle önska att man istället föredrog kaffe (föredragen preferens).

Återigen, som i alla språkpolisiära insatser, så handlar korrekt språk inte om estetiska överväganden, utan om betydelse, vilket i sin tur rör själva meningen med att bry sig om att använda språk överhuvudtaget: KOMMUNIKATION!!!

Ty, om du på grund av språkliga fel inte skriver vad du menar, så menar du inte längre vad du skriver, för att parafrasera Konfucius i Ezra Pounds tappning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar