tisdag 20 mars 2012

Två berättelser om tolkning I

Jag har ju tidigare bloggat om boken Inte i himlen!; text, tolkning och tillämpning i judisk tradition av Karin Hedner Zetterholm, men kände att jag ville ge er ytterligare ett par teasers från den. I bägge fall är det berättelser hämtade från den babyloniska Talmud, och i bägge fall rör det tvister kring tolkningsfrågor.

För att det inte ska bli för långt får också berättelserna en bloggpost var.

Den första berörde jag i min recensionsbloggpost om boken också, men citerade den inte. Den handlar om en konflikt mellan rabbi Eliezer Hyrcanus och de andra rabbinerna, frågan är om ugnen är ren (i rituellt hänseende, alltså i enlighet med halakhah). Eliezer hävdar att den är det, men majoriteten av rabbinerna att den var oren.

"Våra rabbiner har lärt: Den dagen kom rabbi Eliezer med alla upptänkliga argument men de andra rabbinerna avvisade dem. Rabbi Eliezer sa till dem: 'Om halakhah är som jag säger kommer Johannesbrödträdet här utanför att bevisa det' Trädet rycktes upp med rötterna och flyttade sig hundra alnar bort – somliga säger 400 alnar. Rabbinerna sa: 'Man bevisar ingenting med hjälp av ett träd' Trädet återvände då till sin plats. Rabbi Eliezer sa till dem: 'Om halakhah är som jag säger kommer akvedukten att bevisa det' varpå vattnet i akvedukten började rinna baklänges. Rabbinerna svarade: 'Man bevisar ingenting med hjälp av vatten." Vattnet började då rinna åt rätt håll igen. Rabbi Eliezer sa 'Om halakhah är som jag säger kommer väggarna i detta studiehus att bevisa det.' Väggarna böjde sig som för att falla, men rabbi Joshua tillrättavisade dem och sa: 'Vad har ni att göra med att rabbiner omintetgör varandras påbud?' Våra rabbiner har lärt: Väggarna föll inte av respekt för rabbi Joshua, men de står heller inte upprätta av respekt för rabbi Eliezer utan står böjda. Rabbi Eliezer sa: 'Låt himlen bevisa att jag har rätt!' En himmelsk röst hördes då säga: 'Varför argumenterar ni med rabbi Eliezer, eftersom halakhah är som han säger?' Rabbi Joshua ställde sig då upp och sa: 'Den [Torah] är inte i himlen' Vad betyder 'den är inte i himlen'? Rabbi Jeremia sa: 'Vi lyssnar inte till en himmelsk röst eftersom du gav den [Torah] till oss på Sinai berg och där står det skrivet: Majoriteten skall du följa.' Rabbi Natan träffade på Elia och frågade honom: 'Vad gjorde den Helige, välsignad vare Han [medan denna diskussion pågick]?' Elia svarade: 'Han skrattade, log och sa: 'Mina barn har besegrat mig, mina barn har besegrat mig'' Då hämtade rabbinerna alla föremål som Eliezer hade förklarat rena och brände dem. Sedan röstade de och exkomminierade honom."

Tecken och under bevisar alltså ingenting. Och visst är det en underbar bild av hur träd, vattenflöden och husväggar först ändrar sig, sedan ändrar sig tillbaka. Eller i husväggarnas fall, fryser i ett mittemellanläge... Samma sak gäller röster från himlen: Gud själv saknar auktoritet att uttala sig i lärotolkningsfrågor, de är inte hans ensak.

Noteras bör att Rabbi Joshua citerar Torah/Bibeln i sitt svar till Gud. Näramre bestämt med frasen "den finns inte i himlen" som är en referens till sammanhanget i 5 Mosebok, där Gud överlämnar Torah till Mose: "Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i sin mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den." (5 Mos 30: 11-14).

Och Guds förtjusta reaktion på att bli tillrättavisad med citat ur sin egen lag är ju också helt fantastisk.


----

Berättelsen, och en väldigt mycket längre och intressantare utläggning än den jag gör här, finns alltså i boken Inte i himlen: text tolkning och tillämpning i judisk tradition. På sidan 36-40, för att vara exakt.


Del 2 finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar