onsdag 28 december 2011

Syntax error

Inte bara nationer och andra geografiskt-politiskt avskilda områden har olika språk och dialekter, olika kulturer och subkulturer har det också. Själv är jag flerspråkig på det området, har exempelvis i ganska vuxen ålder tillägnat mig akademiskan. Sedan barnsben talar jag också både socialistiska och det min fru kallar "flytande frikyrkiska".

Det där handlar ju både om speciella ord, facktermer om man så vill, och om särskilda vändningar och uttryckssätt. Och förstås också om referensramar. Såväl teoretiska referensramar (begrepp, idéer, teorier) som erfarenhetsmässiga (för den som deltagit i exempelvis en demonstration eller ett bönemöte refererar de orden ofrånkomligen till något annat, och kanske mer konkret, än för den som inte gjort det, erfarenheten ger referensram).

Oftast betyder det att man har bättre, och mer exakta, verktyg för att förstå den som talar ett subkulturellt språk som man själv behärskar, än den har som inte behärskar just det språket. Men ibland kan det också resultera i syntax error.

För mig uppstod just ett sådant syntax error när jag hörde sången "Hjärtslag" av och med pingstpastorn Urban Ringbäck och hans fru Carina Ringbäck. I refrängen (som du kan höra om du går in här och klickar på provlyssna. Finns inte kvar, lyssna i stället på Spotify ) förekommer raden:

"bara en enda kropp, och ett enda stackars hjärta, som ska slå många hundra millioner slag"

Det var just formuleringen "en enda kropp" som ställde till det för mig. Det är ju en sån där standardfras som aktualiserar en hel begreppsvärld för den som talar flytande frikyrkiska. Det handlar om kyrkan/församlingen, om ekumenik och om kristen enhet. Om Kristi kropp som bild för just kyrkan, både den världsvida och den lokala församlingen. Och om de kristna som delar i Kristi kropp.

Och om man har hunnit slå in på den vägen i tolkningen så blir fortsättningen, "och ett enda stackars hjärta, som ska slå många hundra millioner slag", faktiskt, om inte obegriplig så i varje fall ordentligt förvirrande. Vem är hjärtat, liksom??? Och varför är det synd om henne/honom????

Hjärtat måste ju vara någon, eller några, med hyfsat central och vital position. Församlingsledningen och/eller pastorn? Njaej...det klingar inte riktigt rätt. Kanske snarare bedjare/förebedjare, då (pumpar liksom blod till övriga kroppsdelar). Ja, där ligger bilden mer rätt. Men varför stackars???

Nu framgår det ju, definitivt, av texten i helhet att "en enda kropp" i just det här fallet faktiskt inte ska förstås metaforiskt, utan som de helt konkreta kroppar som vi alla promenerar omkring med. Om att valmöjligheterna är många, men att man bara har ett liv och en kropp att förverkliga alla de många och kanske motstridiga ambitionerna i och med. Det medger jag utan omsvep. Men om man inte lyssnat till hela texten, utan bara snappat upp refrängen kan alltså ett syntax error uppstå.

Eller, context error, som jag kallar det ibland när krockar mellan olika referensramar och subkulturspråk orsakar förvirring, när man råkar ta fel på kontext liksom. Fast i just det här fallet uppstår alltså krocken inom en och samma subkultur och språkram.

Flerspråkighet kanske inte alltid gör allting glasklart, men det kan göra mycket ganska spännande! ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar