onsdag 21 december 2011

Språkpolisiärt sjukbesök: orsak och riskfaktor

… MS är en sjukdom som ännu är relativt outforskad. Forskarvärlden är relativt eniga om, och har ganska mycket på fötterna, när det gäller att det är en autoimmun sjukdom (även om det finns andra teorier också, så har de ännu så länge inte kunnat backas upp av forskningsresultat på något helt tillfredsställande sätt). Men det mesta annat är ännu mer eller mindre okänt, eller åtminstone omdebatterat. Och något botemedel finns ju heller inte ännu, även om det finns mediciner som kan bromsa eller sakta ner sjukdomsförloppet till viss del.

När man på något sätt lever med en sådan sjukdom, som vi ju gör i den här familjen i och med att Anna har den, så har man ju relativt ofta anledning att på olika sätt förhålla sig till nya rön. I samband med det har jag ofta både fascinerats och irriterats av många människors oförmåga att skilja på begreppen orsak och risk. Det är förvisso inte enbart i MS-sammanhang man stöter på det, man ser det nog överallt där folk som inte är medicinskt fackutbildade diskuterar sjukdomar och liknande, men för oss blir det ju oftast i sammanhang som rör MS som vi ser det.

Exempelvis har de geografiska skillnaderna i spridning av MS (vanligare på norra halvklotet än på södra)  gett upphov till olika teorier om vad som påverkar risken för att utveckla MS. En teori går ut på att parasiter och parasitsjukdomar (som ju är vanligare på södra halvklotet än på norra) kan minska risken för att utveckla MS, genom att immunförsvaret helt enkelt hålls upptaget med annat än att bryta ner kroppsegen vävnad. En annan teori handlar om solljus (som de i söder ju har mer av än vi i norr) och D-vitamin, och att mindre mängder solljus, särskilt under uppväxten, och därmed lägre halter av D-vitamin, skulle öka risken för att utveckla MS. Etc. Etc.

Varje sådan teori om riskfaktor möts alltid av motargument som faktiskt gäller orsak, och därmed faktiskt blir ogiltiga i en diskussion om risker. Det kan heta till exempel:

"Teorin om solljuset är uppenbart inte sann, för jag växte upp i Florida och var utomhus hela dagarna som barn, och jag har ändå MS".

Vilket alltså vore ett giltigt argument om påståendet vore att brist på solljus, och/eller D-vitamin, orsakar MS, men blir ett nonsensargument mot det faktiska påståendet, om att det ökar risken. Om du korsar en starkt trafikerad väg är naturligtvis risken att du blir påkörd betydligt högre än om du promenerar på en liten grusväg någonstans, men det betyder ju inte att du inte kan bli påkörd på grusvägen också. Platsen är i det fallet en riskfaktor, men inte en orsak till en eventuell olycka.

Naturligtvis ska man alltid vara lite på sin vakt mot påståenden som drar alltför stora växlar på en statistisk samvariation. Om du kan visa statistiskt att förekomsten av parasitsjukdomar och förekomsten av MS samvarierar på så vis att det ena går ner när det andra går upp, så är det alltså bara just en samvariation du kan bevisa. Utifrån den samvariationen kan du givetvis resonera och spekulera kring samband, men något samband har du alltså inte bevisat*. Det är viktigt att hålla i minnet, i alla diskussioner som baseras på statistiska samvariationer (särskilt eftersom populärpressen tenderar att sätta likhetstecken mellan samvariation och orsak).

Däremot kan du inte argumentera mot ett påstående om en risk med hjälp av ett enda fall/exempel. Det kan du bara göra med hjälp av just statistik.

Nu kan man ju tycka att man inte kan begära av lekmän att de ska vara helt insatta i medicinska frågor och facktermer. Och det är givetvis alldeles sant. det kan man inte. Problemet i de här diskussionerna är bara att felslutet/nonsensargumentationen faktiskt kan undvikas helt utan att man vet det allra minsta om medicin. Det räcker att man förstår orden "orsak" och "risk" (som faktiskt inte är medicinska facktermer!).

Så, som en liten hjälp för dig att förhålla dig till diskussioner om medicinska risker i fortsättningen kommer här lite definitioner från Bonniers svenska ordbok:

risk: fara
orsak: det som ger upphov till en viss följd

------
* Lite förenklat: Om faktor A och faktor B samvarierar så KAN det betyda att A styr B, eller att B styr A, eller att både A och B styrs av en faktor C (eller C och D och E etc), som inte alls har mätts i undersökningen. Vilket det är kan du inte veta, bara gissa.

2 kommentarer:

 1. Ja så svåra saker att ta ställning till.
  Orsak - risk- verkan...med mera...
  De flesta av oss kanske aldrig ägnar det en tanke - just för att vi inte drabbats eller inte känner och tycker om någon som drabbats.

  Mu önmskar jag dig och Anna en innerligt GOD JUL med många kramar
  Mamma

  SvaraRadera
 2. Och GOD JUL till er också!! Hoppas ni får en fin helg!

  kramar

  SvaraRadera