måndag 14 november 2011

För bra för att vara branschhemlighet

Bokrondellen är, med sin egen beskrivning, länken mellan förlag och bokhandel. Förlagens utgivning presenteras där för, i första hand, bokhandlar, och Bokrondellen kan även förmedla beställningar till förlag från bokhandlare. Men sidan är givetvis en bra informationskälla även för den som köper in böcker på bibliotek. Dessutom tillhandahåller de viss bibliografisk extrainformation för böckerna de presenterar, som klassifikation och ämnesord.

MEN sidan är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om bokutgivning även för den som enbart köper böcker som privatperson. Och inte bara bokutgivningen i sig, utan även noteringar av när och var (nya) böcker förekommer i annan media (radioprogram, tidningsartiklar etc) håller Bokrondellen sig (och dig) tämligen uppdaterad om.

Med andra ord, sidan är för bra för att vara branschhemlighet. Iväg med er dit. Eller läs mer om den här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar