lördag 1 oktober 2011

Språkpolisen rättar... uppmärksammades på vs. uppmärksammade

Ett litet "s", tänk vilken skillnad det gör i betydelsen... Jag läste i lokaltidningen att det hittats vad som misstänks vara rester av heroinrökning inne på en lekplats tillhörande ett dagis.

Närmare bestämt var det aluminiumfolie och brända rester av något ännu oidentifierat (antagligen det som blir kvar när man hettar upp heroin) som en förälder, som också är polis, fick syn på vid lekredskapen.

Att det var föräldern som upptäckte är åtminstone min tolkning av tidningstexten, även om den, bokstavligt tolkad, ger vid handen att någon som inte nämns i texten hittade det och berättade det för föräldern/polisen.

Meningen där tolkningssvårigheten uppstår är denna: "Det var en förälder som jobbar som polis som uppmärksammades på aluminiumpapperet med de brända resterna." 

Som nämnts betyder det bokstavligen att någon annan (och inte aluminiumfolien själv, eftersom döda ting inte är kapabla till aktiva handlingar) gjorde föräldern uppmärksam på föremålen. Men eftersom den som i så fall var den som egentligen hittade resterna inte alls nämns i artikeln, är närvarande enbart i sin frånvaro skulle man kunna uttrycka det, lutar jag ändå åt att vad som menas är att:

"Det var en förälder som jobbar som polis som uppmärksammade aluminiumpapperet med de brända resterna"

Att uppmärksamma är att lägga märke till, att uppmärksammas på är däremot att någon annan gör en uppmärksam på. Den där extra bokstaven, och det lilla ordet "på" är nämligen inte bara utsmyckning, utan som precis allt i språket, högst betydelsebärande.

Det är egentligen hela kärnan i alla mina språkpolisiära insatser: Språk är kommunikation, men enbart i kraft av att ord har betydelse. Glömmer du, eller struntar i, ordens betydelse upphör språket att vara kommunikation och förlorar både sin mening och sitt existensberättigande.
P.S. Har jag tolkat fel, och det finns en onämnd ursprunglig upphittare, så får den som vet något om det gärna uppmärksamma mig på det. I så fall är problemet med texten bara att den är onödigt otydlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar