onsdag 26 oktober 2011

Mord i pingst!

Det är alltså titeln på en deckare från 1953 där Filadelfiaförsamlingen i Stockholm intar en central roll. Liket hittas i dopgraven i just Filadelfiakyrkan och de flesta inblandade hör dit på ett eller annat sätt. Författare är Loulou Forsell. För en frikyrkonörd som jag själv var den förstås ett måste.

Som deckare betraktad inte alls oäven, lite som Maria Lang, om Lang skrivit om storstad och inte om småstaden Skoga. Som källa till 1950-talets bild av pingströrelsen i allmänhet och Filadelfia Stockholm i synnerhet har den också mycket att ge. Som bild av nämnda rörelse och kyrka har den å andra sidan stora luckor (somligt som beskrivs som ett problem för kyrkan hade knappast varit det i verkligheten, medan andra saker som beskrivs som oproblematiska och helt öppna delar av vissa församlingsmedlemmars och -ledares liv däremot hade varit ett enormt problem, med största sannolikhet inneburit uteslutning).

Kortfattat: 

Samtidsbild: Ja
Fungerar som deckare: Ja
Idéhistoriskt intressant (särskilt för frikyrkonördar): Ja
(Fri)kyrkohistoriskt intressant: Nja (som skildring av utomståendes bild i så fall).

Finns på antikvariat och på bokbörsen, och helt säkert också på bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar