måndag 24 oktober 2011

Guldkorn ur hyllorna: Natur under påverkan

I serien "Guldkorn ur hyllorna" (ni trodde väl aldrig att jag hade glömt den...) har vi nu kommit fram till avdelningen biologi. Här väljer jag en bok som jag vann i frågetävling av något slag som anordnades av den lokala bokhandeln i staden där jag bodde när jag var i lågstadieåldern någon gång. Jag minns faktiskt inte vad tävlingen gick ut på, mer än att jag minns att jag med stort allvar fyllde i papperet med svaren. Och jag minns inte heller om man kunde välja vinst eller om det fanns bara en, eller om det var slumpvis valt.

Det jag minns starkare är själva ögonblicket när jag lämnade in svarslappen, hur jag fick sträcka lite på mig för att nå över disken. Och så minns jag stoltheten när jag bar hem bokvinsten. Och med vilket allvar jag började bläddra i den. Kanske förstod jag inte riktigt allt, visserligen är det en populärvetenskaplig framställning men jag var ju bara en sådär 8 år... Men jag förstod att det var allvarligt det där med människans förstörande av naturen.

Stolthet och allvar, alltså.

Boken ifråga är "Natur under påverkan; om ekologi" från 1979.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar