söndag 25 september 2011

En gammal sjömanskista, del XIV

Fyrvaktaren har alltså tytt breven så pass att han har namn och adress till sjömannen, men finns han fortfarande där? Finns han ens kvar i livet? Vi får se:

"Novemberstormen fortsatte att dåna ute bland skären, men fyrvaktaren märkte det knappast. Hans tankar voro hos den okände främling, som sjömanskistan kommit och fört en hälsning från. Gång på gång lät han blickarna överfara henne, och varje gång sade han halvhögt till sig själv: jag undrar just...


Till sist satte han sig fram vid bordet, tog fram papper och penna och begynte skriva. Så här ungefär skrev han:


'Här har kastats i land en illa åtgången sjömanskista med en packe brev i, som jag suttit och försökt tyda. Av allt att döma ha både kistan och breven legat länge i vattnet, och de ha satt åtskilliga myror i huvudet på mig. Själv är jag en gammal f.d. sjöman, som farit vida omkring på haven i min dag, och jag förstod, så snart jag gjorde strandfyndet, att en fartygskatastrof inträffat någonstans.


I ett av breven fann jag ert namn och er adress, och nu är jag uppfylld av en enda stor undran, huruvida ni blivit räddad och lever. Jag hoppas vid Gud detta, och jag vill be er, om dessa rader komma i er hand, att ni genast svarar mig. Mitt sinneslugn får jag inte tillbaka, det känner jag, förrän jag får veta hur det gått er. Och vill ni ha igen er skamfilade sjömanskista, så ska jag sända den till er, liksom jag ska göra med breven."

.....

Kommer han att få svar? det får vi veta i nästa avsnitt. Nästa avsnitt som alltså samtidigt är det sista. Håll utkik här i övermorgon!

Berättelsen är alltså hämtad från boken Kring Sandhammaren, publicerad 1946, och författad av Frans Löfström. Alla delarna i den hittar ni här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar