torsdag 8 september 2011

Dagens språkpolisiära insats: Prepositioner

På ett tåg härförleden hade jag (det något tvivelaktiga) nöjet att lyssna till en person som nästan helt konsekvent felanvände prepositioner. Att det var så väldigt konsekvent gjorde det mer fascinerande än irriterande (fast fascinationen hade endast en knapp ledning...).

Jag insåg i alla fall att det kunde vara på sin plats med en språkpolisiär insats.

På ett sätt kan man ju säga som en mig närstående tysklärare sa en gång, att prepositionerna är både helt essentiella och tämligen slumpmässiga (samma sak kan uttryckas med olika prepositioner på olika språk). Och just det slumpmässiga skulle ju i så fall innebära att det inte finns många knep för att komma ihåg vilka/vilken man ska använda, det gäller bara att memorera det.

Samtidigt är det inte alldeles sant. För här återkommer, som i nästan alla frågor som rör språk, det där jag har tjatat om här på bloggen: Betydelsen. Betydelsen. Betydelsen.

Om man säger att något är "bra för cancer" (det var ett av exemplen som personen på tåget bistod mig med) så betyder det nämligen något helt annat än att det är "bra mot cancer". Raka motsatsen för att vara exakt. Förvisso kan man uppfatta det som ett slarvigt sätt att förkorta att det är "bra för den person som har cancer", och därmed kanske, lite motvilligt, acceptera det i talspråk (inte för att det är "rätt" i talspråk, utan för att fel och slarv förekommer i högre grad i tal än i skrift, och är s.a.s. en ofrånkomlig del av livet där). Men betyder det gör det inte.

Ett annat, kanske vanskligare, dilemma, är om man är "på" eller "i" ön.

Eller, det vill säga, så länge ön inte samtidigt är ett självständigt territorium så är det inget dilemma alls, då är man på ön, och ingenting annat. Däremot kan det vara lite knivigare när det handlar om en ö som också är ett land. I det fallet är faktiskt båda alternativen språkligt sett rätt, men deras betydelse skiftar, och därmed i synnerhet det politiska innehållet. Vilket du väljer blir avhängigt av om du vill betona att det är en ö (i så fall är det "på"), eller om du vill betona att det är ett självständigt land (i så fall väljer du "i"). Särskilt när det gäller öländer vars självständighet varit omtvistad eller hotad kan det vara viktigt att välja "i" hellre än "på", om man inte vill trampa på tår och/eller framstå som motståndare till sagda självständighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar