torsdag 25 augusti 2011

Dagens språkpolisiära insats: misstänksamt vs. misstänkt

Man hör det väldigt ofta, och ser det i skrift ibland. Jag syftar på det där att blanda ihop misstänksamt med misstänkt (ofta på så vis att man ersätter det senare med det förstnämnda).

Därför tänkte jag idag ta hjälp av Bonniers svenska ordbok för att reda ut begreppen; Vad de olika orden betyder, och hur de hänger ihop. Vi börjar med ordet misstanke, som är liksom grundordet här:

"misstanke angtagande att ngt inte är som det bör; aning, tvivel; [...]  (jur.) anledning att anta att en viss person (den misstänkte) har begått ett visst brott: skälig. m."

sedan tar vi:

"misstänksam tvivlande, misstrogen"

och slutligen:

"misstänkt 1 (jur.) person mot vilken man överväger att väcka åtal [...] 2 som inger en misstankar, skum"  [min understrykning]

Så långt ordboken.

Ni ser, va? Det skulle kunna sammanfattas: Om man har misstankar mot något (eller någon) så är detta något (eller någon) misstänkt, och man själv är misstänksam.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar