torsdag 26 maj 2011

Varför så rädda för Google Books?

Jag läser i DN att tre franska bokförlag stämmer Google för att de utan tillstånd kopierat böcker utgivna på deras förlag till tjänsten Google Books, Google å sin sida hävdar att kopieringen etc skett i överensstämmelse med fransk lag, och att inget tillstånd därför behövts.

Jag tänker inte ge mig in på frågan vem av parterna som har rätt i sin tolkning av fransk lag, för den kan jag inte, och det kommer säkert domstolen att ge ett svar på så småningom. Däremot vill jag kommentera den rädsla för just Google Books (och liknande) som många bokförlag uppvisar.

Själv köper jag böcker i en för min ekonomi och mitt lägenhetsutrymme nästan för hög takt (men tro inte att jag tänker sluta...), och, i likhet med de flesta, köper jag alltfler av dessa på nätet. Nästan alla de fackböcker jag köpte förra året, i synnerhet de som inte utgivits i Sverige, hade jag först tittat i på just Google Books. En stor andel av dem hade jag dessutom upptäckt just i Google Books. Med andra ord, Googles digitalisering av böcker fungerar som en marknadsföring för sagda böcker. Möjligheten att browsa, bläddra och söka i böckerna där är helt enkelt den digitala bokmarknadens motsvarighet till hyllorna och bokborden i den traditionella, fysiska, bokhandeln. Möjligen kan det rent av vara en motsvarighet till skyltfönstren också (fast just den funktionen tror jag förlagen och nätbokhandlarna själva fyller bättre).

Skönlitteratur har jag i och för sig personligen aldrig hittat eller bläddrat i via Google Books, men jag tror det beror mer på hur jag använder den tjänsten än på hur det är möjligt att använda den. Tror säkert att samma marknadsföringseffekt kan göra sig gällande där.

Kort och gott: Var inte rädda för bokdigitalisering kära bokförlag! Den är, bland mycket annat, er, och nätbokhandlarnas, förlängda arm på nätet. Och man ska ju, som bekant, inte bita den hand som föder en...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar