torsdag 19 maj 2011

Ekorrn satt i granen...

...skulle skala kottar.

Den sången kan vi väl alla? Och vet vad den handlar om? Eller kanske inte. Jag hittade nämligen en helt underbar sida för ett par år sedan (och återfann den igår, när jag rensade min inbox), där någon språkglad människa roat sig med att skriva om just Ekorrn satt i granen, i 70 (tror jag det är) versioner. Skillnaden mellan versionerna är vilken genre de är skrivna som/inom, och därmed vilken språkform de har fått.

Innehållet är dock detsamma, SKULLE man kunna tillägga, om man inte trodde att form och innehåll påverkade varandra. Sannare är kanske att "hårda fakta"(ekorrn, kottar, tallegren, svansen, benet, barnen) i alla versioner är i stort desamma.

Som smakprov ska ni få ett par, tre versioner här, men gå sedan vidare till sidan ifråga och läs alla de andra också, det är de värda.

Snoop Doggy Dogg
Yo, check dis out
Gonna tell ya 'bout my homeboy Squirr-L
Know what I'm sayin'? Just sittin' there chillin' out with his stash
Kids bustin' in with a mighty crash
Squirr-L my man, Ooo watcha gonna do?
Broke yo' legs and broke yo' tail too
Yo check dis out, dis is fo' sho'
There ain't gonna be no Squirr-L no mo'.


Mike Hammer
Så Ekorrn hade fått stora skälvan och stuckit. Jaha. Det var väntat. En småhandlare med kottar som föredrog att pysa när ungarna dök upp. Att döma av bilderna hade han inte kommit så långt, och skulle få svårt att ta sig någonstans alls ett tag framöver. Jag skulle just slänga fotona i papperskorgen när det knackade på dörren.
- Kom in! ropade jag.
Dörren öppnades långsamt och där stod en pudding som skulle få Marilyn Monroe att dra en påse över huvudet. Bakom henne stod några småglin och såg skamset ner i golvet.
- Stig in, Miss...? sa jag och synade henne
- Mrs Ekorrn. Jag vill att ni finner min man.


Videotrailer
- De kom oväntat
- De drev honom från hans hem
- De försökte knäcka honom
- De kommer att ångra sig


Squirrel - kotthämnaren!
Med Drew Barrymore och Bruce Willis som John McSquirrel. Kevin Costner är Tallegren.


Ett annat sätt att uttrycka skillnaden mellan de olika versionerna, förutom genre och form, kanske är det språkvetenskapliga begreppsparet denotation/konnotation.

Ett ords denotation är det konkreta, i sinnevärlden (oftast), som det refererar till, brukar översättas med "egentlig betydelse".
Ett ords konnotation(er) är de associationer som förknippas med det och väcks av det.
Ett vanligt exempel för att illustrera detta är "terroristgrupp" vs. "frihetskämpar". Det är fullt tänkbart att de båda orden används om samma grupp av människor, att de har samma denotation. Däremot väcker de helt olika känslor och associationer, har helt skilda konnotationer.

I exemplen ovan har Squirr-L, Ekorrn och Squirrel - kotthämnaren, samma denotation (syftar på samma lurviga lilla djur), men har, och får av sammanhanget, olika konnotationer.

Se där, va! Och så trodde ni att språkvetenskap och litteraturvetenskap inte hörde ihop...


2 kommentarer: