måndag 7 mars 2011

Dagens språkpolisiära insats: Språket!

###

Dagens språkpolisiära insats får bestå i ett citat av Ezra Pound, som jag hittade när jag röjde i mitt arbetsrum idag (det har en gång suttit på väggen här). När jag letade efter samma citat häromveckan hittade jag det däremot inte... Men, men, sånt är livet...

"Konfucius
fick en gång 
frågan vad
han först av
allt skulle
rätta till om
han styrde 
landet.

Konfucius 
svarade att
han först av
allt skulle
rätta till
språket:
'Om språket
inte är
korrekt,
menar man
inte vad
man säger,
om man inte 
menar vad
man säger,
uträttar man
inte vad som
bör göras,
om det
viktiga för-
blir ogjort,
förfaller
moralen och
konsterna,
om moralen
och konsterna
förfaller,
hamnar 
rättvisan
på avvägar,
om rättvisan
hamnar
på avvägar,
råkar folket
i hjälplös
förvirring.' "

1 kommentar: