torsdag 17 februari 2011

Dagens språkpolisiära insats: Mixade uttryck och fasta prepositioner

ett annat exempel på språklig sammanblandning...

Bläddrade lite i en bokreakatalog och fick syn på formuleringen:

"ägna en halv dag i"

Eftersom ägna är besläktat med orden äga och egen (det kommer av fornisländskans "eigna" med betydelsen "göra [till] egen"), och betyder dels att ge och dels att passa för (vara given åt) något, så säger det sig förstås självt att "ägna en halv dag i" blir rent nonsens. Man ägnar något åt något annat, eller är ägnad för något.

Nu tror jag egentligen att den som är upphovet till formuleringen i sagda katalog mycket väl vet vad ägna betyder (eller...jag vill i alla fall väldigt gärna tro det...). Slarvet med val av preposition här är troligen snarare en variant av det mycket vanliga språkfelet (oavsett språk) sammanblandade fasta uttryck och metaforer. Det vill säga att man någonstans mitt i en formulering byter metafor/uttryck, som i det här humoristiska exemplet:

"För ett år sedan stod vi vid ruinens brant, men sedan dess har vi lyckligtvis tagit ett stort kliv framåt"

Ett misstag som ofta sker också just i val av prepositioner. För att återgå till den famösa meningen från bokreakatalogen, "i" hade fungerat utmärkt som preposition om det inledande verbet varit "tillbringa" (eller något med motsvarande betydelse). Och "ägna" hade, förstås, blivit ett helt begripligt ord i en mening där prepositionen var "åt" eller "till" (eller något motsvarande).

Med andra ord, det är egentligen två formuleringar som blandats ihop, "ägna åt" och "tillbringa i". Någonstans mitt i meningen har skribenten helt enkelt bytt uttryck och bildspråk.

Ett misstag som är lätt att göra under skrivandets gång, men som borde fångas upp och rättas till innan publicering, just eftersom det faktiskt avgör innebörden av det skrivna.

För, som Bo Strömstedt lär ha sagt, "det märkvärdiga med ord, är att de faktiskt betyder något."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar