tisdag 26 oktober 2010

Märklig åldersgräns

Ska börja med att medge att jag inte hade en aning om att det krävdes bägge föräldrarnas tillåtelse för att gå ur Svenska Kyrkan om man är omyndig, det vill säga under 18. Det känns, ur ett sekulärt perspektiv i alla fall, rätt märkligt att kräva så total föräldrauppbackning för ett beslut som väl knappast är irreversibelt (eller är det ytterligare en regel jag inte känner till: Om du går ur får du aldrig återinträda?).

Men, och kanske viktigare, ur ett kyrkligt/teologiskt perspektiv verkar det riktigt märkligt att man kan välja att bekräfta sitt medlemsgrundande dop, genom konfirmation, och därigenom bli medlem, redan som 15-åring, men man ska alltså inte kunna välja att avstå medlemskapet förrän som 18-åring om man inte har föräldrarnas tillåtelse. Det anses alltså att en 15-åring är mogen att fatta beslut kring medlemskapet, men bara under förutsättning att beslutet är positivt?

Ska det finnas åldersgräns för att fatta det beslutet, ska åldersgränsen vara samma oavsett vad beslutet är. Anser jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar