måndag 26 april 2010

Dagens Foucault
"Att verkligen undfly Hegel förutsätter att man kan uppskatta exakt vad det kostar att frigöra sig från honom. Det förutsätter att man vet precis hur tätt inpå oss Hegel kommit genom sina kanske försåtliga närmanden. Det förutsätter att vi vet vad i det som gör det möjligt för oss att tänka mot Hegel som fortfarande är hegelskt, och att vi kan avgöra om vår anti-hegelianism verkligen inte är ett trick han använder mot oss och vid vars slut han väntar, orörlig och icke där" (Foucault, Diskursens ordning, sid. 51)

Det är en av poststrukturalismens främsta bidrag, som jag ser det, att man har tydliggjort i hur hög utsträckning, och med vilken nödvändighet, "nya" ideer bygger på gamla. Att möjligheten att omkasta diskursen aldrig finns utanför den, utan alltid inom den. Och här så elegant och poetiskt formulerat dessutom. Man måste bara älska Foucault!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar